^Върни горе

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Необходими документи за кремация:

- талон за кремация от лекар

- декларация от близък наследник

- служебна бележка за полагане на урната