Погребално бюро КУНЕВИ

Офис 1

ул.Ангел Кънчев 70

Офис 2

ул. Отец Паисий 87

ДЕНОНОЩНО

Политика за защита на личните данни

А. Кои сме ние

Този сайт е собственост на фирма “Куневи ’14” ООД, гр. Стара Загора
Адресът на сайта е: https://www.kunevi.com.

Б. Въведение

Поверителността на уеб сайта ни е много важна за нас и сме ангажирани да я пазим. Тази полица обяснява какво ще направим с личните ви данни.
Съгласието за употребата на бисквитки в съответствие с условията на тази полица, когато посетите сайта ни за пръв път, ни позволява да използваме бисквитки всеки път, в който посещавате уебсайта ни.

В. Събиране на лични данни

Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

 • информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;
 • информация за посещенията ви и употребата на този уеб сайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уеб сайт навигация;
 • информация като имейл адреса ви, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уеб сайт;
 • информация като името ви и имейл адреса ви, които сте въвели, за да се абонирате за нашите бюлетини;
 • информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уеб сайт;
 • информация, генерирана докато използвате нашия уеб сайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;
 • информация, която публикувате в нашия уеб сайт, с намерението да се публикува в интернет, която включва потребителското ви име, профилна снимка и съдържанието на публикациите ви;
 • информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уеб сайта ни, включително съдържанието на комуникацията и мета данните;
 • всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Преди да ни разкриете личните данни на друг човек, трябва да получите съгласието му за това разкритие и за обработката на тази лична информация в съответствие с тази полица

Г. Използване на личната ви информация

Лична информация, подадена до нас чрез уеб сайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уеб сайта. Може да използваме личната ви информация за:

 • администриране на нашите уеб сайт и бизнес;
 • персонализиране на уеб сайта ни за вас;
 • активиране на употребата ви на услуги, налични в уеб сайта ни;
 • да ви изпращаме имейл известия, които конкретно сте заявили;
 • да ви изпращаме нашия имейл бюлетин, ако сте го заявили (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате бюлетин);
 • осигуряване на статистическа информация за потребителите ни на трети лица (без възможност да бъдат идентифицират отделните потребители чрез тази информация);
 • справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с уеб сайта ни;
 • предпазване на уеб сайта ни и предотвратяване на измама;
 • потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на уеб сайта ни (включително показването на лични съобщения, изпратени чрез услугата на сайта ни за лични съобщения)
 • други цели.

Ако предоставите лична информация за публикуване в уеб сайта ни, ние ще публикуваме и в противен случай ще използваме тази информация в съответствие с разрешението, което ни давате.
Личните ви настройки могат да се използват за ограничаване на публикуването на вашата информация в уеб сайта ни и могат да бъдат регулирани с помощта на управлението на сайта ни.
Ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг без вашето изрично съгласие.

Д. Оповестяване на лични данни

Може да оповестим личните ви данни на всеки от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е необходимо за целите, изложени в тази полица.
Може да оповестим личната ви информация:

 • до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;
 • във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства;
 • за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама и намаляване на кредитен риск);

Освен в случаите, посочени в тази полица, ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица.

Е. Международни трансфери на данни

Информацията, която сме събрали, може да бъде съхранявана, обработена и прехвърляна между всяка една от държавите, с които работим, за да можем да използваме съответната информация в съответствие с тази полица.
Информацията, която сме събрали, може да бъде прехвърлена на следните държави, които нямат права за защита на данните, подобни на тези, които са в сила в Европейската Икономическа Зона: Съединените Американски Щати, Русия, Япония, Китай и Индия.
Личната информация, която публикувате или предоставяте в публикации в нашия уеб сайт, може да бъде достъпна чрез интернет по целия свят. Ние не можем да предотвратим употребата или злоупотребата на подобна информация от други.
Вие изрично се съгласявате с трансферите на лични данни, описани в този раздел.

Ж. Запазване на лична информация

Този раздел излага нашите политики и процедури за запаметяване на данни, които са разработени да подпомагат да гарантираме, че се съобразяваме с правните си задължения за запаметяване и изтриване на лична информация.
Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да бъде съхранявана за по-дълъг период от нужния за съответната цел или цели.
Въпреки другите разпоредби в секцията ще запаметим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

 • до степента, в която законът изисква от нас;
 • ако вярваме, че документите може да са свързани с вероятни съдебни производства;
 • за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица с цел предотвратяване на измама или намаляване на кредитен риск).

З. Защита на личната ви информация

Ще предприемем разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация.
Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е несигурно, и ние не можем да гарантираме сигурността на данни, изпратени по интернет.
Вие сте отговорни за конфиденциалното съхранение на паролата, която използвате за достъп до нашия сайт – ние няма да ви попитаме за вашата парола (освен когато се вписвате в уеб сайта ни).

И. Изменения

От време на време може да актуализираме тази полица, като публикуваме нова версия в нашия уеб сайт. Трябва да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени на полицата. Може да ви известим за промените в тази полица, като ви изпратим имейл или чрез личната система за съобщения на уеб сайта ни.

Й. Вашите права

Можете да ни инструктирате да ви осигурим всяка лична информация, която сме запаметили за вас – осигуряването на подобна информация ще бъде предмет на следните:
Снабдяването с подходящи доказателства за вашата самоличност (за тази цел обикновено приемаме копие на личната Ви карта, заверено от нотариус, плюс оригинално копие на битова сметка, показваща настоящия ви адрес).
Можем да удържим лична информация, която сте поискали, до степента, позволена от закона.
По всяко време можете да ни инструктирате да не обработваме личната ви информация за маркетингови цели.

К. Уеб сайтове на трети страни

Нашият уеб сайт включва хипервръзки към уеб сайтове на трети страни и подробности за тях. Ние нямаме контрол и не сме отговорни за политиките за поверителност и практиките на трети страни.

Л. Актуализиране на информация

Молим да ни уведомите, ако личната ви информация, която съхраняваме, има нужда да бъде поправена или актуализирана.

М. Бисквитки

Нашият уеб сайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, който съдържа идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, в който браузъра поисква страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „настойчиви“ бисквитки, или бисквитки „за сесия“: настойчивата бисквитка ще бъде съхранявана от уеб браузър и ще остане валидна до срока си на годност, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди този срок да изтече; от друга страна, бисквитката за сесия ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът бъде затворен. Обикновено бисквитките не съдържат никаква информация, която може да идентифицира потребителя, но личната ви информация, която ние съхраняваме, може да бъде свързана с информацията, която се съхранява и се получава от бисквитките. 
Имената на бисквитките, които използваме в уеб сайта ни, и целта, поради която те се използват, са изложени отдолу:
използваме Google Analytics и Adwords в уеб сайта си, за да разпознаваме компютър, когато един потребител посещава уеб сайта;
Повечето браузъри ви позволяват да откажете приемането на бисквитки – например:

 • в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитки, използвайки наличните настройки за боравене с надхвърлянето, като натиснете “Tools (Инструменти)”, “Internet Options (Интернет опции)”, “Privacy (Поверителност)” и след това “Advanced (Специални)”;
 • във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки като натиснете “Tools”, “Options”, “Privacy”, избирайки “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)” от спускащото меню и като премахнете отметката на “Accept cookies from sites (Приеми бисквитки от сайтовете)”;
 • в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings (Настройки)”, “Show advanced settings (Покажи специализирани настройки)” и “Content settings (Настройки на съдържанието” и след това изберете “Block sites from setting any data (Блокирай задаването на всякакви данни от сайтовете” под заглавието “Cookies (Бисквитки)”.

Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички свойства на уеб сайта ни.
Можете да изтриете бисквитки, които вече се съхраняват в компютъра ви – например:

 • в Internet Explorer (версия 10) трябва ръчно да изтриете файловете на бисквитките (можете да намерите инструкции за това тук http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 • във Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитки като натиснете “Tools”, “Options” и “Privacy”, след това да изберете “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)”, да натиснете “Show Cookies (Покажи бисквитки” и след това да натиснете “Remove All Cookies (Премахни всички бисквитки”;
 • в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings”, “Show advanced settings” и “Clear browsing data (Изчисти данните за сърфирането”, след това изберете “Delete cookies and other site and plug-in data (Изтрий бисквитки и всички други плъгин данни и тези на сайта)” преди да натиснете “Clear browsing data.”